Dịch vụ liên kết kiểm tra nồi hơi, lò hơi

An toàn nồi hơi, lò hơi: kiểm tra kỹ thuật

 lohoi2lo hoi

Nồi hơi các bước kiểm tra lò hơi

Kiểm tra bên ngoài, bên trong:

      1. Các vết nứt, rạn, vết móp, chỗ phồng phía trong và phía ngoài thành nồi hơi; dấu vết rò rỉ hơi,            rò rỉ nước tại các mối hàn, mối tán đinh, mối núc ống.

      2. Tình trạng cáu cặn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại các bộ phận.

      3. Tình trạng kỹ thuật của phụ kiện, dụng cụ đo kiểm và van an toàn.

      4. Tình trạng kỹ thuật của lớp cách nhiệt.

      5. Kiểm tra độ bắt chặt của các chi tiết ghép nối.

      6. Kiểm tra thiết bị cấp nước về số lượng và tình trạng kỹ thuật hiện tại.

      7. Kiểm tra về yêu cầu chế độ nước cấp- nước nồi và tình trạng thiết bị xử lý nước.