hóa chất lò hơi

 

Chúng tôi cung cấp cho Quý Khách giải pháp toàn diện nhằm kiểm soát tốt chất lượng nước nồi hơi bao gồm:

 

1. Trước tiền xử lý (vị trí 1): Phân tích thành phần của nước cấp từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhất xử lý các chỉ tiêu đạt giới hạn kiểm soát.

 

2. Sau tiền xử lý (vị trí 2):

– Cung cấp phương pháp phát hiện một số chỉ tiêu đặc biệt là độ cứng độ cứng vượt giới hạn kiểm soát để kịp thời xử lý -> Ngăn ngừa từ bên ngoài lò.

– Cung cấp hóa chất xử lý cáu cặn, ăn mòn -> Xử lý bên trong lò.

 

3. Xả đáy (vị trí 3): Phân tích thành phần có trong nước xả đáy, nhận định  đánh giá toàn diện hiệu quả của quá trình xử lý. Từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp đảm bảo cho nồi hơi hoạt động tốt nhất.

 

Đi kèm với quy trình xử lý chúng tôi cung cấp hóa chất bảo trì lò hơi:

– Hóa chất DDP BT101 có tác dụng ức chế ăn mòn lò hơi.

– Hóa chất DDP BT102 có tác dụng ức chế cáu cặn trong lò hơi.

– Hóa chất DDP BT112 có tác dụng ức chế ăn mòn, cáu cặn lò hơi.